All Kinds Of Daughters In Law

0000268360_001_20170525101739894
 
Nội dung: 

Hwang Eun-Byul (Ham Eun-Jung) và Hwang Geum-Byul (Lee Joo-Yeon) là hai chị em sinh đôi nhưng lại không hề giống nhau. Eun-Byul làm việc cho một nhà xuất bản, còn Geum-Byul thì là trưởng phòng quan hệ công chúng của một công ty thời trang. Không chỉ thế, gia đình chồng của cả hai chị em còn có hiềm khích với nhau.


Số tập: 
Tập 31Tập 32Tập 33Tập 34Tập 35Tập 36Tập 37Tập 38Tập 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 – Tập 45 – Tập 46 – Tập 47 – Tập 48 – Tập 49 – Tập 50